niedziela, 28 sierpnia 2011

XIX Festiwal Muzyki Dawnej w Jarosławiu zakończony

Mszą świętą w rycie gregoriańskim w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu zakończył się w niedzielę przed południem XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń naszych korzeni".

Mszę odprawiono w języku polskim, ale śpiewy liturgiczne, w tym także credo, czyli wyznanie wiary, wykonano po łacinie.

Chórzystami byli uczestnicy festiwalowych warsztatów chorałowych, czyli przede wszystkim publiczność, która wcześniej przez cały festiwalowy tydzień uczyła się śpiewu. Członkowie chóru ćwiczyli wykonanie nieszporów, ale także uczyli się języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, w którym nieszpory zostały zapisane. Zapis utworzony jest grażdanką, czyli odmianą cyrylicy. Swoje umiejętności prezentowali także podczas codziennych jutrzni, nieszporów i mszy gregoriańskich.