sobota, 27 listopada 2010

Listopadowa modlitwa za zmarłych

Od  świętego Dymitra w Jarosławskiej Cerkwi po wszystkich Liturgiach odprawiają się nabożeństwa za zmarłych kapłanów i wiernych. Podczas modlitw czytane są imiona tych którzy odeszli z naszych rodzin i parafii.Szczególnie w tym roku modlimy się za zmarłych kapłanów szczególnie tych związanych z naszą parafią (ks.C.Chotyniecki, ks.Kulmatycki ,ks.Fedorowicz,ks.Bałyk,ks.bp.T.Majkowicz) ,modlimy się za wszystkich księży zmarłych w ostatnim czasie( ks.E.Kużmiak,ks.M.Wudkiewicz,ks.S.Dziubyna,ks.W.Pyrczak ks.K.Staniecki o.J.Romanyk i wielu innych którzy jeszcze wczoraj byli wśród nas)

W ostatni piątek 26 listopada nasza parafialna wspólnota zgromadziła się na jarosławskim cmentarzu przy grobie śp.ks.Bronisława Fili w 25 rocznicę Jego śmierci. Ks. Fila wspomagał naszych wiernych w czasie starań o zwrot Cerkwi .Po modlitwie nasza parafianka Joanna Zubal wspominała współpracę z ks.Filą .

W sobotę  27  listopada o 15.00 w Jarosławskiej Cerkwi modliliśmy się za wszystkie ofiary Wielkiego Głodu po nabożeństwie wszyscy wyszli pod dzwonnicę i tam postawiliśmy zapalone znicze .Naród nieznający własnej historii jest martwy, my znamy dlatego  pamiętamy .
ks.Bogdan