czwartek, 7 kwietnia 2011

Zwiastowanie Maryi Panny

Dziś zbawienia naszego początek i odwiecznej tajemnicy objawienie,Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna Pan z Tobą.


Przyszła dziś radość wszystkich, uwalniając nas z pierwotnego przekleństwa. Przyszedł Ten, co jest wszędzie, aby wszystko napełnić weselem. Jak przyszedł? Bez straży przybocznej, bez zastępu aniołów, nie chełpiąc się pochodem, lecz spokojnie i cicho, by w ukryciu przed księciem ciemności roztropnością swą wyrwać chytremu wężowi cały rodzaj ludzki podstępnie przez niego ujarzmiony. Bóg na ziemi, Bóg z nieba między ludżmi, Bóg, którego nie ogarnia żadne miejsce, niesiony w łonie Panny. Stąd natura ludzka napełnia się radością i otrzymuje początek boskości(...) Bóg wysyła Gabriela do Nazaretu, miasta galilejskiego, zanieś zaraz Dziewicy wesołą nowinę, którą straciła Ewa.  Uważaj jednak, byś Jej nie przestraszył. Jest to wszak nowina radości, nie smutku, pozdrowienie szczęścia, nie utrapienie ducha(...)
Rzeczy niesłychane.  Bóg w ciele niewiasty, Bóg w łonie. Ten, który za mieszkanie ma niebo, a ziemię za swój podnóżek, który jest wyższy od nieba, który jako współwieczny siedzi z Ojcem.

św. Andrzej z Krety
Homilia na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny