wtorek, 9 sierpnia 2016

JUBILEUSZ KORONACJI 1996-2016


 Modlitwa 
do
Przenajświętrzej Bogarodzicy 
“BRAMA MIŁOSIERDZIA”

Królowa nasza Przenajświętsza Maryjo Panno Bramo Miłosierdzia
Pokornie upadamy przed ołtarzem Twej Chwały
w nadziei że wybłagamy Twego miłosierdzia
otrzymamy łaski i potrzebną pomoc i obronę od codziennych nieszczęść
nie dzięki naszym zasługom, bo nie liczymy na nie
ale dzięki Twej bezgranicznej matczynej miłości.
Ty od wieków miłosiernie chronisz swe wierne dzieci
które w modlitwie z wiarą i pokorą
szukają ratunku w cierpieniach chorobach i duchowych nieszczęściach.
Ty uzdrawiasz beznadziejnie chorych
wyrywasz z objęć śmierci cielesnej i duchowej
cudownie chronisz w zawieruchach wojennych
Dlatego prosimy o Miłościwa
nie opuszczaj nas nigdy spowitych grzechami
otocz płaszczem Swego miłosierdzia nasze słabości
wylecz znane Ci choroby nasze
ześlij pokój naszemu kościołowi i narodowi
aby chwała Twoja trwała na całym świecie po wieczne wieki.
Amen.

JUBILEUSZ KORONACJI JAROSŁAWSKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ SŁYNĄCEJ ŁASKAMI 
"BRAMA MIŁOSIERDZIA "
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY