sobota, 19 lutego 2011

Modlitwa w dzień pogrzebu Abp.Józefa Życińskiego

Nie mamy tutaj trwałego miasta,ale szukamy tego,które ma przyjść.(Hbr 13,14)

W Archikatedrze Lubelskiej pożegnaliśmy Abp.Józefa -Pasterza Dobrego
pamiętajmy o Nim w modlitwie

...Modlitwa za kogoś innego nie tylko prowadzi do nowego spotkania z człowiekiem,za którego się modlimy,lecz pogłębia też spotkanie z Bogiem.
Wieczna Pamięć Arcybiskupowi, naszemu Profesorowi i Nauczucielowi