sobota, 26 lutego 2011

Sąd ostateczny Niedziela Mięsopustna

Wszystko,co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili. Mt 25,31-46

Oddzielenie dobrych od złych upodabnia się do najwyższego sądu, lecz nie ma nic wspólnego z trybunałem,
który osądza na bazie artykułów prawa.
Królestwo Boże,objawione w Biblii jest złożone na pierwszym filarze zbawienia.Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jeżeli Bóg stał się człowiekiem i utożsamił się z człowiekiem, to z tego wynika następujący moralny wniosek. Co uczyniliście człowiekowi,to uczyniliście Chrystusowi.
Miłość Boga i miłość człowieka zbiegają się w jednym i tym samym przykazaniu.
Jest to podstawowe prawo, które decyduje o wiecznym losie każdego człowiwka.Miłość nadaje sens wszystkim prawom, prorokom, Ewangelii, sakramentom i życiu Kościoła.
Obok tronu Chrystusa siedzą sprawiedliwi, to jest ci, którzy zostali osądzeni według miłości i którzy tą samą miłością sądzą cały świat.
Tomas Spidlik