sobota, 19 lutego 2011

Niedziela o Synu Marnotrawnym

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi.
(Ef 3,14-15)


Bóg widząc nas przychodzących,skłania nisko serce ku swemu stworzeniu, jak ojciec pochylający się nad dzieckiem,które mówi do niego.
Gdybyśmy rozumieli, co to jest być dzieckiem Bożym, nie moglibyśmy czynić zła....
Okażmy się godni naszego Ojca.
Być dzieckiem Bożym! Piękna godność...

św.Jan Maria Vianney